9025 Győr, Töltésszer u. 3.

Ügyelet: 8:00 - 20:00 hétköznap

(30) 988 2674

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat


Általános tájékoztatás

Az arapdent.hu weboldalt (a továbbiakban: weboldal) az ArpaSolutions Informatikai Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti. A weboldal használatának megkezdésével valamennyi Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.


Szerzői jogok

A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá esnek, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag az Üzemeltető jogosult.

Az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Az Üzemeltető azonban beleegyezik az alábbi feltételek szerinti felhasználásba: a pontos arpadent.hu weboldal forrás megjelölésével és linken keresztüli hivatkozással, saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében az arpadent.hu oldalak tartalma vagy kivonatai számítógépen tárolhatók, kinyomtathatók.


Védjegyek

Minden, az Üzemeltető weboldalán használt védjegy (márkanév, logo, stb.) az Üzemeltető tulajdonában áll. Az Üzemeltető partnereinek weboldalon megjelenő védjegye az adott partner hozzájárulásával szerepel a weboldalon.

A védjegyek felhasználására kizárólag a védjegy jogtulajdonosa jogosult.


A weboldal tartalma

A weboldalon megjelenő cikkek, anyagok megjelenésének időpontja a bejegyzés tetején található. Elolvasás előtt minden esetben ellenőrizze a dátumot, ugyanis előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikk már nem aktuális. Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a cikkek tartalma tudásuknak megfelelően pontosak és a weboldal témájához kapcsolódóan hasznosak legyenek. Azonban a közölt adatok tartalmáért, valamint aktualitásáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Az oldalon és a bejegyzésekben közzétett információk, elemzések és következtetések csak tájékoztató jellegűek. A weboldalon található információk alapján hozott illetve az azokra alapozott üzleti döntésekből eredő károkért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.


A weboldal elérése

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. Üzemeltető nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az Üzemeltető kifejezetten kizárja.


Kapcsolódó honlapok

Az Üzemeltető weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlink-ek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz az Üzemeltető weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat az Üzemeltető valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez Üzemeltető weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.


Adatvédelem – a személyes adatok gyűjtése és használata

Az Üzemeltető személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról előírásait maradéktalanul betartja.

Az Üzemeltető csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A weboldalon lehetőség van a cikkekhez hozzászólni, amely önkéntesen – a személyes adatok megadásával – történik. Személyes adatai az Üzemeltető adatbázisába kerülnek.


Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Üzemeltető haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgári jogi, és büntetőjogi vagy egyéb vonatkozású.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása

Az Üzemeltető fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti Felhasználóit.