9025 Győr, Töltésszer u. 3.

Ügyelet: 8:00 - 20:00 hétköznap

(30) 988 2674

Fogorvosok EESZT csatlakozása

2019. 11. 30. - Tippek

EESZT csatlakozási segédlet ARPADENT felhasználók részére

Mit kell 2020. január 1-ig megtenni?

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. §-a (1a) bekezdése alapján a csatlakozással kapcsolatos kötelezettségét 2020. január 1-jéig köteles teljesíteni az az egészségügyi szolgáltató, amely az egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult és aki finanszírozási jelentés benyújtására vagy elektronikus adatszolgáltatásra nem kötelezett, ám orvosi vagy fogorvosi feladatra irányuló működési engedéllyel rendelkezik.
Ezen egészségügyi szolgáltatók a Rendelet 22. § (1) bek. f) pontja alapján az EESZT-be történő adatszolgáltatási kötelezettségüket 2020. január 1-jéig kötelesek teljesíteni.

A fentiek alapján 2020. január 1-jéig az EESZT-hez csatlakozásra 2020. június 1-jéig az EESZT felé adatszolgáltatási kötelezettség megkezdésére kötelezett minden orvosi vagy fogorvosi feladatra irányuló működési engedéllyel (1-es vagy 2-es szakmakód) rendelkező magánfinanszírozott egészségügyi szolgáltató.

Az EESZT regisztráció első lépése a csatlakozási kérelem online felületen történő kitöltése, nyomtatása. A kinyomatott, aláírt csatlakozási kérelem mellé postázni kell  aláírási címpéldányt (közjegyző által hitelesített közokirat), vagy aláírás mintát (ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat), vagy egyéni vállalkozás esetén a személyi igazolvány másolatát.

Gazdasági társaságoknak ezen kívül csatolni kell még egy 2 hónapnál nem régebbi tárolt cégkivonatot, melyet a https://www.e-cegjegyzek.hu/ weboldalról van lehetőség kinyomtatni.
Egyéni vállalkozóknak az EVNY portál nyilvántartásából (https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ weboldal) kell kinyomtatni a nyilvános adataikat, amit csatolniuk kell az EESZT csatlakozási kérelemhez.

EESZT csatlakozási kérelem kitöltése

A fenti linkre kattintva érhető el az EESZT eKapu oldala, ahol a csatlakozás indítással kezdhetjük a kitöltést.
Elsőként szükségünk lesz az ÁNTSZ által kiadott szolgáltató azonosítóra (6 jegyű szám), ami az azonosító az ÁNTSZ nyilvántartásából is lekérdezthető (https://www.antsz.hu/euszolg). A nyilvántartó hatóságnál az OTH-t kell választani.

A sikeres kitöltés után a következő oldal fogad bennünket, ahol a Csatlakozási kérelem menüpontra kell kattintani.

A következő mezőkben a cégünk/vállalkozásunk elérhetőségeit kell megadni. Az adatok kitöltése után a 2. pontban az EESZT csatlakozás jogalapját kell kiválasztani. Magánszolgáltatóknál ez minden esetben az első pont lesz.

A következő beviteli mezőkben az EESZT csatlakozáshoz használni kívánt szoftvert kell megadni. Itt csak érvényes EESZT akkreditált szoftvert lehet megadni. A mi esetünkben a szoftver elnevezéséhez "ARPADENT"-et kell beírni. A fejlesztő megnevezésénél az ArpaSolutions Informatikai Kft. kell választani. A szoftver verziószámát nem szükséges megadni. Felhő alapú rendszereknél ez amúgy is irreleváns. 

Ezután az 5. pontban az EESZT adminisztrátor kell megadnunk. Az alapnyilvántartási szám a pecsétszám.

Végül meghatározhatjuk, hogy szeretnénk-e az EESZT-től hírleveleket kapni, és ha igen, akkor ki kapja ezeket.

Alul két gomb érhető el. A "Piszkozat mentése" gombbal el tudjuk menteni a kitöltött adatlapot. A "PDF generálás" gombbal tudjuk legenerálni a csatlakozási dokumentumot, amit már csak ki kell nyomtatnunk. A dokumentum cégszerű aláírása után csatolni kell hozzá a fent részletezett dokumentumokat, majd postázni az Állami Egészségügyi Ellátó Központ címére (1525 Budapest 114 Pf. 32.
A dokumentum kézbesítéséről e-mail értesítést fognak küldeni.

Mire vár?
Beavatjuk a részletekbe.
Keressen minket!
ARPADENT